מידעונים

היקף פעילות

01.04.15 / 09:07
היקף פעילות
01.04.15
היקף פעילות
 

כניסות לחודש

 

תאור השירות

 ( שירותי מובייל ( בפיילוט

51

סטאטוס מכולה

 ( שירותי מובייל ( בפיילוט

51

סה"כ

WEB SERVICE שירותי

1,723,442

סטאטוס מכולה

WEB SERVICE שירותי

20,071

עומס מותר על משאית

12,933

שאילתות מידע מטבלאות קהילתיות ושירותי נמל

18,344

קבלת מספר הח.פ. של החברה

41

קבלת פרטי משתמש

1,777,519

סה"כ

שירותים מקוונים כלליים

9,972

סטאטוס מכולה (לא כולל גישה מ Web Services)

שירותים מקוונים כלליים

159

עומס מותר של משאית (לא כולל גישה מ - Web )Services

62

שחזור מסרים מ- Cyber Ark

193

העברת מסמכים למכס

10,386

סה"כ

שירותים כספיים

980

צפייה בתנועות מסב

שירותים כספיים

9,003

צפייה ושחזור חשבוניות חתומות

20

שחזור מסרי חשבוניות

10,003

סה"כ

(שירותים לאתר אחסון (חדש

2

מסכי התראת סב"ן - בקשה וצפייה

(שירותים לאתר אחסון (חדש

2

סה"כ

(מערכת חומס (חדש

16

מסכי ניהול מורשי חומ"ס

(מערכת חומס (חדש

16

סה"כ

שירותים לסוכני אוניה

3,273

מסכי צפי/הגעת אוניה

שירותים לסוכני אוניה

182

מסכי בקשה פתיחת אוניה ואישור ועדכון

964

היתר הפלגה

3

מסכי הזמנת ידיים

4

תכנון פריקה

22

הזמנת שירותי ים

1,879

דיווח אנשי צוות - שליחה, צפייה ואישור

93

דיווח בריאות אנשי צוות

8

הקצאת תחומי מצהרים

107

צפייה במצהר ובמשוב למצהר

121

שליחת מצהר

11

ספנות וקווים

79

פקודת מסירה צפייה/שליחה

110

מלאי מכולות ריקות

3

 (בקשה לבוקינג (חדש

5

מזהה הזמנה למצהר

5

מסך ניהול חברה

6,869

סה"כ

שירותים למתלים (מרכזי תמיכה בלקוחות בנמלים)

154

מת"ל - דוח צפי אוניה

שירותים למתלים (מרכזי תמיכה בלקוחות בנמלים)

20

פקודת מסירה

174

סה"כ

שירותים לחברות תובלה 

685

שליחת פרטי תובלה להוצאת מטען יצוא וצפיה במשוב

שירותים לחברות תובלה

999

שליחת פרטי תובלה להוצאת מטען יבוא וצפיה במשוב

882

השלמת פרטי תובלה להכנסה והוצאת ריקות

2,566

סה"כ

שירותים לסוכני מכס

116

תעודת ליווי

שירותים לסוכני מכס

15

צפייה במשוב

72

בקשה להוצאת מכולה

686

בקשה לעיתוק מכולה

27

בקשה לבוקינג

916

סה"כ

שירותי מידע באתר תס"ק ים - סטטוס אניות ותוכנית עבודה נמלית

1,102

אניות מחוץ לנמל

שירותי מידע באתר תס"ק ים - סטטוס אניות ותוכנית עבודה נמלית

12,080

אוניות תוכנית עבודה בנמל ( עברית

13,182

סה"כ

1,821,684

 סה"כ כולל

 
×