מידעונים

נושאים בפיתוח

בין הנושאים: שירותים מקוונים, היערכות לקראת "שלב יבוא בסיסי" במסגרת מערכת שער עולמי, מערכת נטע
29.03.15 / 15:40
נושאים בפיתוח
29.03.15
נושאים בפיתוח
 1. שירותים מקוונים – הוספת ממגורות דגון בשירות דיווח  צפי/כותרת מצהר  – כחלק מתהליך מחשוב הממשקים מול ממגורות דגון חיפה, יתווספו הממגורות לרשימת הגורמים המקבלים צפי. הצפי לממגורה נשלח ע"י המערכת גם לנמל חיפה מכיוון שהוא מבצע לממגורה את שירותי העגינה.
  כמו כן לצפי נוסף חוצץ חדש של מטענים שמכיל נתונים רלוונטיים לממגורה.
 2. שירותים מקוונים - שיפורים בשירות דיווח צפי - הוספת קבלת משוב מהנמל ואפשרות לביטול צפי שנשלח לנמל – כדי לאפשר קבלת משובים מידיים מהנמל לסוכן האנייה על פתיחת הצפי בנמל, יועבר דיווח הצפי   לנמל ב- Web Service ולא במסר שטוח כפי שהיה עד עתה. המשוב יוצג במסך רק לאחר שהמידע בצפי הועבר ונפתח בכל המערכות התפעוליות הרלוונטיות בנמל. 
  כמו כן תהייה אפשרות לבטל צפי ולא יהיה צורך יותר לפנות לנמל / תס"ק-ים על מנת לבטלו.
 3. שירותים מקוונים – שירות הצהרת חומ"ס ליצואנים - ברבעון הנוכחי החל פיתוח של שלב ב' בנושא דיווח הצהרת חומ"ס. הפיתוח יאפשר ליצואנים למלא טופס הצהרה על חומרים מסוכנים במסגרת השירותים המקוונים של תס"ק-ים או לחילופין באמצעות WS  במבנה מוסכם שיעבור למערכת תס"ק-ים ישירות מתוך המערכות התפעוליות של אותו יצואן. מורשי השינוע וההמכלה שימלאו את הטופס הממוחשב יבדקו אל מול מאגר המורשים ע"י רספ"ן. הפיתוח יאפשר העברת PDF של טופס ההצהרה וכן קובץ עם המידע הרלוונטי, מהיצואן אל סוכן המכס, סוכן האנייה ועד לרספ"ן.
 4. מערכת רישוי קהילתית למסופים - לקראת התנעת פיילוט מול גולדבונד – זיהוי נהג בכניסה למסוף יעשה על ידי טביעת האצבע של הנהג  אשר תפעיל שאילתא ב- Web Service לטבלאות הרישוי. השאילתא מחזירה תעודת זיהוי ופרטי הנהג לשער המסוף.
 5. שער עולמי "שלב יבוא בסיסי" היערכות להרחבת שדה מספר רשימון ל- 14 תווים ע"פ צרכי המכס – בתס"ק-ים מופו כל המסרים המכילים מספר רשימון. מבנה המסרים החדש עודכן ופורסם באתר תס"ק-ים לטובת הקהילה. הנמלים נערכו לקליטה ושידור של 14 תווים. 
  חברי הקהילה ובתי תוכנה שלהם נערכים אף הם לשינוי. 
 6. מערכת נטע -  שינויים משמעותיים מערכת מיתוג המסרים לשיפור ביצועי קבלת המידע על פעולות ומעבר מסרים. במערכת, בגרסתה החדשה, תהיה הפרדה מלאה בין ה-Process שאחראי על מיתוג המסרים לבין ה-Process שיהיה אחראי על שליפת נתונים יעילה לצרכים השונים, שחזור מסרים, מסכי השירותים המקוונים ועוד. במסגרת זו בוצע אפיון מחודש לבניית האינדקסים על טבלאות המידע כך שהשליפות על טווח תאריכים גדול יחסית יהיו יעילות יותר ויחזירו תשובות תוך זמן סביר – מסדר גודל של קצת פחות משנייה ועד שניות ספורות.
  שינויים אלו הינם לב ליבה של המערכת ואנו מבצעים בדיקות יסודיות ומקיפות על מנת לוודא שבייצור התהליכים יעבדו באופן שוטף ללא הפרעה משמעותית לרציפות העסקית.

 

×