מידעונים

נתונים כמותיים - מדגם על חודש פברואר 2015

29.03.15 / 16:04
נתונים כמותיים - מדגם על חודש פברואר 2015
29.03.15
נתונים כמותיים - מדגם על חודש פברואר 2015

 

Service Name

Service Description

Count

MB

agents

קובץ סוכנים מהמכס לתסקים

24

0.697

bookco

אישור בוקינג Booking  And Booking Confirmation

28,497

112.759

booxml

המרה לשער עולמי xml בוקינג

8,229

15.671

carinf

Report Car Chassis Number דיווח מספר שלדה רכב

65

2.803

carmov

מסר לתפעול רכבים אשדוד

57

0.013

clextm

התרת חתד למסופים חיצוניים וממגורות External Terminals Notification - Both Ports

5,660

9.677

cngstathtd

דוח שינוי סטטוס

204

42.001

cntrct

מסר שיוך עסקאות

10

0.022

coapri

תנועת מכולה, Container Movement

48,855

58.347

COARRI

מסר תנועת מכולה

7,015

140.849

codec9

קבלת מטען יצוא - מהנמל למכס, Export Cargo -Receipt, From  Port To Customs

1,883

6.618

codeca/b

קבלת מטען יצוא - מהנמל למכס

3,034

3.364

codeco

קבלת מטען יצוא, Export Cargo, Receipt, Message To Customs

35,170

19.256

coemty

מלאי מכולות ריקות, Empty Containers Inventory

1,316

69.933

coexi1/2

יציאת מכולה משער הנמל - למכס, Exit From Port

5,396

20.896

coexit

יציאת מכולה משער הנמל

31,950

25.211

coload

מכולות יצוא שנטענו,  Export Containers Loaded

9,458

3.893

comti5

השלמת פרטי ח.תובלה לת. אחסנה למכולה ריקה

22,158

22.693

comtin

תעודת אחסנה למכולה ריקה

47,762

54.428

ContainerStatusResponse

משוב להצגת פרטי מכולה

22,888

87.496

contrf

מלאי מכולות קירור

4,638

52.361

copar5

תעודת אחסנה - חברת תובלה

31,288

31.973

copar9 / a/b

תעודת אחסנה - מנמל למכס

10,095

47.658

coparn

תעודת אחסנה

45,830

55.137

copimt

הוצאת מכולה ריקה

5,065

2.864

copin5

פרטי תובלה לבקשה להוצאת מכולה

54,606

30.939

copino

בקשה להוצאת מכולה מלאה

50,470

29.220

crgoac

קבלת מטען בממגורה

339

0.156

crgoex

מסירת מטען ממגורה

308

0.247

crgoi1

תעודת אחסנה מטען כללי

3,595

3.812

crgoi2

תעודת אחסנה למטען כללי - חברות תובלה

311

0.298

crgoty

יחוס מטען ממגורה

5

0.001

cuscar

Instruction contract status message

35

0.975

dirugt

דירוג מכס

3,293

10.873

empconthtd

דוח נגררים ריקים

142

48.309

EmptyContainerResponse

משוב למלאי מכולות ריקות לסוכן אוניה

117

2.569

expcll

Expocont מורחב

152

4.157

expln

צפי אוניה

627

0.597

expocont

רשימות יצוא לטעינה

261

1.359

fexport

רשימות טעינה למניה

310

9.064

fimport

רשימות פריקה

311

8.659

ForwardSignedDeliveryOrder_Out

פקודת מסירה

60,001

1014.032

gcexit /2/3

יציאת מטען יבוא מהנמל

18,721

29.591

gcpin5

השלמת פרטי הובלה בהוצאת מטען כללי

3

0.002

gcpino

בקשה להוצאת מטען כללי

386

0.219

GetContainerStatus

הצגת פרטי מכולה

22,892

6.550

GetDOC_MSG2715_2716_AddAttachmentResponse_In

TODO

61

41.952

GetDOC_MSG2715_2716_AddAttachmentResponse_Out

TODO

61

0.094

GetGP_MSG1030_1035_GatepassFeedbackMessage_In

בקשת העברת טובין (מכס)

670

24.250

GetGP_MSG1030_1035_GatepassFeedbackMessage_out

משוב לבקשת העברת טובין - מהמכס

670

4.712

getpas

גטפס העברות

96

0.098

GP_NG_1035_MSG2_GatepassFeedbackMessage

משוב לבקשת העברת טובין (מכס)

2

0.003

gprika

גמר פריקת אנייה למסוף

675

0.903

hatara

התרת מכס

2,251

43.363

health

דוח הצהרת בריאות

486

15.332

ifcsum

מצהר

52

1.029

iftmcs

מצהר - frob

80

6.248

iftsta

בקשת סטטוס מטען

20,002

3.592

invctl

סיכום חשבוניות יומי

756

3.290

invdt2

פירוט חשבונית

31,251

420.725

invdto

חשבוניות אוברסיז

1,418

0.778

invhtd

חשבוניות חתומות

56,356

17918.372

invmsp

חשבוניות מספנות

27

0.075

invmsv

פירוט חיובי מסב

4,692

16.022

INVPIC

חשבוניות מסופים

9,515

3321.922

iturcr

איתור מטען כללי

2,642

3.238

livuie

תעודת ליווי

19,480

32.378

loadfnc

חשבוניות Priority למספנות ישראל

62

0.480

manifs

מצהר יבוא לרכבים

65

0.042

masohm

מסר המכלה ממסוף

204

0.578

mitzar/2

מצהר למכס

3,622

98.563

mmtapa

תאים ריקים בממגורה

20

0.015

MN_NG_1220_MSG22_DeliveryOrderFeedBack_Message

משוב לפקודת מסירה

54

0.077

morder

פקודת מסירה

2,439

5.986

mscrgo

Mispenot cargo system to hatad tel aviv

201

0.861

mshkef

בקשת העברה למשקף

950

1.508

msinvtxt

פרטי חשבוניות של מסופים

115

0.107

pcrgi1

משוב תעודת אחסנה לסוכן מכס במטען כללי

2,461

2.032

pcrgi2

משוב תעודת אחסנה לחברת תובלה במטען כללי

307

1.670

pcrgo7

משוב לבקשה להוצאת מטען כללי

425

0.296

pcrgo8

משוב לבקשה להוצאת מטען כללי עם פרטי תובלה

14

0.011

pdback

משוב למצהר

3,259

4.151

pdbbkn

משוב לאישור בוקינג

70,656

77.382

pdbck2

משוב תעודת אחסנה לסוכן מכס

54,985

62.314

pdbck3

משוב לפקודת מסירה

774

2.962

pdbck4

משוב גטפס

4,120

4.429

pdbck5

משוב לתעודת אחסנה של חברת תובלה למכולה

42,294

35.569

pdbck6

משוב להעברה למשקף

186

0.119

pdbck7

משוב בקשת הוצאת מכולה

48,341

82.780

pdbck8

משוב לבקשת חברת תובלה להוצאת מכולה

71,853

56.182

pdbcks

משוב על מספרי שלדה

130

2.687

pdbcll

משוב למסר טעינת מכולות יצוא

222

0.138

pdmti2

משוב תעודת אחסנה למכולה ריקה

11,607

16.199

pdmti5

משוב לתעודת אחסנה מכולה ריקה ח.תובלה

17,214

13.247

pdmto2

משוב להוצאת מכולה ריקה

592

1.137

pdmto5

משוב להשלמת פרטי תובלה להוצאת מכולה ריקה

1,387

2.043

pkesher1

סדרי טעינה של אנית יצוא - מה-TOS

12

1.131

repsta

מענה לסטטוס מטען

7,765

27.372

reshef

רשימון הפרשים

81

0.705

resyez

רשימון יצוא

81

25.615

rkesher

שידור ריקות לחברת המניה

103

36.528

rshnlv

פרוט מכולות ברשימון - מסר ממסוף עורפי

20,542

446.473

s14flmlm

מסר אוניות למכס

28

33.819

sailrq

היתר הפלגה

427

0.147

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequest_In

מצהר הנשלח למכס

3,270

950.237

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequest_Out

משוב למצהר היוצא מהמכס

7,174

485.353

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequestHeader_In

כותרת מצהר

651

1.720

SaveMN_MSG1171_SendManifestFeedBack_Message_In

משוב-מסר מצהר בסיס

9,229

331.350

SaveMN_MSG1200_1220_DeliveryOrder_Message_In

פקודת מסירה

14,624

189.339

SaveMN_MSG1200_1220_DeliveryOrder_Message_Out

פקודת מסירה

14,662

27.539

SendGP_MSG1035_GatepassFeedbackMessage_Out

משוב עדכון להעברת טובין מהמכס

8,834

17.382

SendGP_MSG1036_GatepassApprovalMessage_out

אישור/דחייה בקשת העברת טובין מאתרי מקור/יעד

27,707

102.903

SendMN_MSG1170_MANIFEST_Out

מצהר הנשלח מהמכס

51,667

1165.120

SendMN_MSG1171_SendManifestFeedBack_Message_Out

משוב למצהר מהמכס בכספת

2,414

29.366

SendMN_MSG1200_DeliveryOrder_Message_In

פקודת מסירה מאושרת ומבוקרת

31,615

108.116

SendMN_MSG1200_DeliveryOrder_Message_Out

פקודת מסירה יוצאת מהמכס

108,354

438.747

SendMN_MSG1220_DeliveryOrderFeedBack_Message_Out

משוב לפקודת מסירה בתגובה לאירוע

177

0.352

SendMN_NG_8363_MSG5_SendAirAndLandManifestOut_Message_Out

מצהר שער עולמי אווירי ויבשתי משער עולמי לסחר חוץ

10,275

68.306

SendVAL_MSG8227_RequiredDocumentMessage_Out

מסמך נדרש

751

2.913

shlmit

שליפות מיטענים

4

0.878

shpstt

סטטוס אוניה

2,376

1.009

sorder

פקודת מסירה

77

0.689

tkesher

פעילות אוניה

69

25.483

tnuot256e

מסר תנועות מכולה

20

0.015

TNUOT256H

מסר תנועות מכולה

20

0.015

trnsh2

טעינת מכולות שטעון

904

4.540

trnshp

טעינת מכולות שטעון

10

0.085

trnstr

מסר קרונות

206

0.610

vslstt

סטטוס אונייה מורחב

36,122

21.010

XmlComti5

השלמת פרטי ח.תובלה לת. אחסנה למכולה ריקה

606

0.906

XmlCopar5

תעודת אחסנה - חברת תובלה

91

0.145

XmlCopimt

הוצאת מכולה ריקה

884

1.274

XmlCopin5

פרטי תובלה לבקשה להוצאת מכולה

786

1.122

XmlCopino

בקשה להוצאת מכולה מלאה

67

0.093

XmlCrgoi2

תעודת אחסנה למטען כללי - חברות תובלה

1,236

1.584

yevuan

קובץ יבואן

1

0.437

zminu2

קבלת מטען או מכולת יבוא

2,689

7.674

zminut

קבלת מטען או מכולת יבוא

4,096

17.283

Total

1,453,941

28995.569

 

 

×