מידעונים

שימוש בנתונים מקוונים

01.04.15 / 09:06
שימוש בנתונים מקוונים
01.04.15
שימוש בנתונים מקוונים
 

שינוי %

ספטמבר 2014

פברואר 2015

השירות

3%

777

802

מספר החברות

6%

3,390

3,584

מספר המשתמשים בשירותים המקוונים

71%

17

29

נפח הנתונים שעברו במסרים

4%

1,394,999

1,453,941

מספר הקבצים שעברו במערכת

35%

1,320,149

1,777,519

מספר הפעולות WEB SERVICE

31%

1,380,564

1,812,575

מספר הפעולות בשירותים המקוונים

-8%

90

83

מספר מסכי שירותים מקוונים הקיימים*

0

145

145

מספר סוגי מסרים

3%

74,861

77,163

מספר ימאים במערכת בידוק ימאים

-13%

7,889

6,876

מספר רכבים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי**

-6%

7,408

6,941

מספר נהגים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי**

1%

8,844

8,956

מספר נגררים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי**

* הורדו שירותי תאגידים על קו המים
**במערכת הרישוי בוצע טיוב נתונים

 
×