מידעונים

חדש לשימושכם

בין החידושים: זיהוי ביומטרי של נהגים בכניסה למסופים, חשבוניות חתומות בחתימה אלקטרונית לנמל מספנות ישראל, הטמעת שידור מסר booking ועוד
04.08.15 / 15:53
חדש לשימושכם
04.08.15
חדש לשימושכם
 1. מערכת רישוי קהילתית למסופים זיהוי ביומטרי של נהגים – ניתן לבצע זיהוי לנהג בכניסה למסוף על ידי טביעת האצבע של הנהג. לאחר קריאת טביעת האצבע מופעלת שאילתה ב-Web Service לטבלאות הרישוי הקהילתית. השאילתה מחזירה תעודת זיהוי ופרטי הנהג לשער המסוף. החל פיילוט מול גולדבונד.  
   
 2. חשבוניות חתומות בחתימה אלקטרונית לנמל מספנות ישראל – נמל מספנות ישראל הצטרף לנמלים חיפה ואשדוד והחל לספק ללקוחותיו חשבוניות בחתימה דיגיטלית מה- 1.6.15. פיתוח התהליך נעשה בתס"ק-ים בארכיטקטורה חדשה בה החשבונית המופקת ממערכת חת"ד מועברת ישירות לטיפול מערכת מיתוג המסרים "נטע" שמעבירה את החשבונית לשרת החתימה האלקטרונית בתס"ק-ים ומשם לכספת הלקוח. בתס"ק-ים נערכים להעברת כל הנמלים לתהליך החדש. 
   
 3. שירותים מקוונים תס"ק-ים אתרי אחסון הוצאת מכולות ריקות מהנמל – השלמת פרטי תובלה להוצאה של מכולות ריקות על ידי אתרי האיחסון  המורשים על ידי סוכן האנייה למשוך בשמו מכולות ריקות מהנמל. 
   
 4. דגון כנמל –  בשירותים המקוונים -  הוספת ממגורות דגון בשירות דיווח  צפי/כותרת מצהר  – כחלק מתהליך מחשוב ממגורות דגון חיפה, הוספו הממגורות לרשימת הגורמים המקבלים צפי אנייה. לצפי נוסף חוצץ חדש של מטענים שמכיל נתונים רלוונטיים לממגורה. הצפי לממגורה נשלח על ידי המערכת גם לנמל חיפה כיוון שהנמל מבצע לממגורה את שירותי העגינה.
   
 5. שירותים מקוונים לסוכני אנייה ביטול צפי אנייה – שירות חדש המאפשר לסוכן שדיווח צפי אנייה לנמל לבטל הדיווח. סוכנים רבים אינם יודעים מראש באיזה נמל תעגון האנייה ולכן מדווחים צפי לנמל אותו מדווחת חברת הספנות, כאשר האנייה מתקרבת לחופי הארץ מחליפה האנייה את נמל העגינה, ונוצר הצורך לביטול הצפי. השירות חוסך לסוכנים את הפניה למת"ל תס"ק-ים ומת"ל נמלים על מנת לבצע את פעולת הביטול. 
   
 6. הטמעת שידור מסר booking  באשדוד התהליך הופעל. לכל משאית המגיעה לשער נבדקת התאמת מספר הבוקינג במסר ת. האחסנה אל מול מספר הבוקינג המקדים ששידר סוכן האנייה במסר ה- booking. במידה שקיימת אי התאמה תעודת האחסנה נדחית  כשגויה. בחיפה מתוכננת הפעלה דומה בתחילת חודש אוגוסט. שיעור ההפגשה בחיפה בין מסר booking לתעודת אחסנה כיום עומד על כ- 90% .
   
 7. שער עולמי "שלב יבוא בסיסי" – עדיין לא נקבע תאריך מדויק להפעלה, צפי הפעלה אחרי החגים, לקראת חודש נובמבר.

 

×