מידעונים

מסרים במספרים

04.08.15 / 18:11
מסרים במספרים
04.08.15
מסרים במספרים

Service Name

Service Description

Count

MB

יוני 2015

יוני 2015

agents

קובץ סוכנים מהמכס לתסקים

26

0.77

bookco

אישור בוקינג Booking  And Booking Confirmation 

49,793

143.52

booxml

המרה לשער עולמי xml בוקינג

9,222

17.73

carinf

Report Car Chassis Number דיווח מספר שלדה רכב

99

5.49

carmov

מסר לתפעול רכבים אשדוד

24

0.00

clextm

התרת חתד למסופים חיצוניים וממגורות External Terminals Notification - Both Ports

6,184

12.19

cngstathtd

דוח שינוי סטטוס

87

18.07

cntrct

מסר שיוך עסקאות

24

0.00

coapri

תנועת מכולה, Container Movement

61,100

72.48

COARRI

מסר תנועת מכולה

11,271

205.10

codec9

קבלת מטען יצוא - מהנמל למכס, Export Cargo -Receipt, From  Port To Customs

1,979

5.68

codeca/b

קבלת מטען יצוא - מהנמל למכס

3,385

3.45

codeco

קבלת מטען יצוא, Export Cargo, Receipt, Message To Customs

34,015

17.95

coemty

מלאי מכולות ריקות, Empty Containers Inventory

1,275

79.81

coexi1/2

יציאת מכולה משער הנמל - למכס, Exit From Port

6,769

26.47

coexit

יציאת מכולה משער הנמל

41,988

30.61

coload

מכולות יצוא שנטענו,  Export Containers Loaded

9,424

3.58

comti5

השלמת פרטי ח.תובלה לת. אחסנה למכולה ריקה

35,135

35.99

comtin

תעודת אחסנה למכולה ריקה

70,059

71.79

ContainerStatusResponse

משוב להצגת פרטי מכולה

19,231

71.55

contrf

מלאי מכולות קירור

4,822

26.54

copar5

תעודת אחסנה - חברת תובלה

27,524

30.02

copar9 / a/b

תעודת אחסנה - מנמל למכס

9,219

39.66

coparn

תעודת אחסנה

40,611

47.61

copimt

הוצאת מכולה ריקה

2,915

1.65

copin5

פרטי תובלה לבקשה להוצאת מכולה

69,227

39.25

copino

בקשה להוצאת מכולה מלאה

65,974

38.24

crgoac

קבלת מטען בממגורה

709

0.38

crgoex

מסירת מטען ממגורה

869

0.79

crgoi1

תעודת אחסנה מטען כללי

3,960

4.25

crgoi2

תעודת אחסנה למטען כללי - חברות תובלה

316

0.33

crgoty

יחוס מטען ממגורה

4

0.00

cuscar

Instruction contract status message

42

0.91

dirugt

דירוג מכס

3,250

9.29

empconthtd

דוח נגררים ריקים

188

64.57

EmptyContainerResponse

משוב למלאי מכולות ריקות לסוכן אוניה

204

6.11

expcll

Expocont מורחב

171

3.82

expln

צפי אוניה

760

0.73

expocont

רשימות יצוא לטעינה

325

1.44

fexport

רשימות טעינה למניה

358

9.52

fimport

רשימות פריקה

317

9.24

ForwardSignedDeliveryOrder_Out

פקודת מסירה

75,317

1,275.43

gcexit /2/3

יציאת מטען יבוא מהנמל

23,729

36.02

gcpin5

השלמת פרטי הובלה בהוצאת מטען כללי

0

0.00

gcpino

בקשה להוצאת מטען כללי

374

0.21

GetContainerStatus

הצגת פרטי מכולה

19,239

5.50

GetDOC_MSG2715_2716_AddAttachmentResponse_In

TODO

47

50.95

GetDOC_MSG2715_2716_AddAttachmentResponse_Out

TODO

46

0.07

GetGP_MSG1030_1035_GatepassFeedbackMessage_In

בקשת העברת טובין (מכס)

880

28.23

GetGP_MSG1030_1035_GatepassFeedbackMessage_out

משוב לבקשת העברת טובין - מהמכס

880

4.56

getpas

גטפס העברות

110

0.11

GP_NG_1035_MSG2_GatepassFeedbackMessage

משוב לבקשת העברת טובין (מכס)

8

0.01

gprika

גמר פריקת אנייה למסוף

780

1.72

hatara

התרת מכס

2,703

55.26

health

דוח הצהרת בריאות

836

23.26

ifcsum

מצהר

75

1.13

iftmcs

מצהר - frob

107

5.23

iftsta

בקשת סטטוס מטען

24,538

4.37

invctl

סיכום חשבוניות יומי

892

3.90

invdt2

פירוט חשבונית

38,194

488.18

invdto

חשבוניות אוברסיז

1,740

0.96

invhtd

חשבוניות חתומות

69,935

23,275.38

invmsp

חשבוניות מספנות

39

0.17

invmsv

פירוט חיובי מסב

5,322

19.01

INVPIC

חשבוניות מסופים

11,848

4,266.42

iturcr

איתור מטען כללי

3,507

4.33

livuie

תעודת ליווי

24,551

42.61

loadfnc

חשבוניות Priority למספנות ישראל

116

0.81

manifs

מצהר יבוא לרכבים

85

0.06

masohm

מסר המכלה ממסוף

241

0.66

mitzar/2

מצהר למכס

4,259

116.73

mmtapa

תאים ריקים בממגורה

21

0.02

MN_NG_1220_MSG22_DeliveryOrderFeedBack_Message

משוב לפקודת מסירה

53

0.07

morder

פקודת מסירה

2,807

7.82

mscrgo

Mispenot cargo system to hatad tel aviv

425

1.89

mshkef

בקשת העברה למשקף

1,057

1.96

msinvtxt

פרטי חשבוניות של מסופים

108

0.09

pcrgi1

משוב תעודת אחסנה לסוכן מכס במטען כללי

2,762

2.27

pcrgi2

משוב תעודת אחסנה לחברת תובלה במטען כללי

217

1.85

pcrgo7

משוב לבקשה להוצאת מטען כללי

412

0.26

pcrgo8

משוב לבקשה להוצאת מטען כללי עם פרטי תובלה

1

0.00

pdback

משוב למצהר

3,814

4.32

pdbbkn

משוב לאישור בוקינג

76,905

85.41

pdbck2

משוב תעודת אחסנה לסוכן מכס

49,162

50.58

pdbck3

משוב לפקודת מסירה

896

3.58

pdbck4

משוב גטפס

5,095

5.73

pdbck5

משוב לתעודת אחסנה של חברת תובלה למכולה

39,549

34.45

pdbck6

משוב להעברה למשקף

255

0.17

pdbck7

משוב בקשת הוצאת מכולה

61,168

95.94

pdbck8

משוב לבקשת חברת תובלה להוצאת מכולה

94,008

71.79

pdbcks

משוב על מספרי שלדה

228

7.20

pdbcll

משוב למסר טעינת מכולות יצוא

271

0.18

pdmti2

משוב תעודת אחסנה למכולה ריקה

16,258

26.69

pdmti5

משוב לתעודת אחסנה מכולה ריקה ח.תובלה

26,343

20.87

pdmto2

משוב להוצאת מכולה ריקה

502

0.94

pdmto5

משוב להשלמת פרטי תובלה להוצאת מכולה ריקה

856

1.33

pkesher1

סדרי טעינה של אנית יצוא - מה-TOS

15

1.04

repsta

מענה לסטטוס מטען

9,304

34.74

reshef

רשימון הפרשים

84

0.70

resyez

רשימון יצוא

84

25.69

rkesher

שידור ריקות לחברת המניה

151

103.97

rshnlv

פרוט מכולות ברשימון - מסר ממסוף עורפי

23,001

408.91

s14flmlm

מסר אוניות למכס

30

37.05

sailrq

היתר הפלגה

545

0.19

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequest_In

מצהר הנשלח למכס

3,858

1,104.27

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequest_Out

משוב למצהר היוצא מהמכס

6,962

515.65

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequestHeader_In

כותרת מצהר

767

2.02

SaveMN_MSG1171_SendManifestFeedBack_Message_In

משוב-מסר מצהר בסיס

10,919

387.56

SaveMN_MSG1200_1220_DeliveryOrder_Message_In

פקודת מסירה

19,158

246.26

SaveMN_MSG1200_1220_DeliveryOrder_Message_Out

פקודת מסירה

19,168

37.84

SendGP_MSG1035_GatepassFeedbackMessage_Out

משוב עדכון להעברת טובין מהמכס

10,927

21.43

SendGP_MSG1036_GatepassApprovalMessage_out

אישור/דחייה בקשת העברת טובין מאתרי מקור/יעד

34,223

127.06

SendMN_MSG1170_MANIFEST_Out

מצהר הנשלח מהמכס

61,159

1,322.82

SendMN_MSG1171_SendManifestFeedBack_Message_Out

משוב למצהר מהמכס בכספת

2,580

34.00

SendMN_MSG1200_DeliveryOrder_Message_In

פקודת מסירה מאושרת ומבוקרת

40,466

116.07

SendMN_MSG1200_DeliveryOrder_Message_Out

פקודת מסירה יוצאת מהמכס

133,936

540.58

SendMN_MSG1220_DeliveryOrderFeedBack_Message_Out

משוב לפקודת מסירה בתגובה לאירוע

231

0.46

SendMN_NG_8363_MSG5_SendAirAndLandManifestOut_Message_Out

מצהר שער עולמי אווירי ויבשתי משער עולמי לסחר חוץ

11,751

85.97

SendVAL_MSG8227_RequiredDocumentMessage_Out

מסמך נדרש

906

3.29

shlmit

שליפות מיטענים

4

0.89

shpstt

סטטוס אוניה

2,658

1.17

sorder

פקודת מסירה

62

0.56

tkesher

פעילות אוניה

108

34.22

tnuot256e

מסר תנועות מכולה

23

0.03

TNUOT256H

מסר תנועות מכולה

23

0.03

trnsh2

טעינת מכולות שטעון

1,068

5.47

trnshp

טעינת מכולות שטעון

12

0.05

trnstr

מסר קרונות

287

0.78

vslstt

סטטוס אונייה מורחב

47,449

26.14

XmlComti5

השלמת פרטי ח.תובלה לת. אחסנה למכולה ריקה

848

1.28

XmlCopar5

תעודת אחסנה - חברת תובלה

66

0.10

XmlCopimt

הוצאת מכולה ריקה

359

0.52

XmlCopin5

פרטי תובלה לבקשה להוצאת מכולה

811

1.16

XmlCopino

בקשה להוצאת מכולה מלאה

69

0.10

XmlCrgoi2

תעודת אחסנה למטען כללי - חברות תובלה

1,401

1.83

yevuan

קובץ יבואן

1

0.47

zminu2

קבלת מטען או מכולת יבוא

2,919

8.54

zminut

קבלת מטען או מכולת יבוא

5,806

18.54

Total 

1,740,625

36,553

×