מידעונים

נושאים בפיתוח

בין הנושאים: מערכת נטע משופרת נמצאת בשלבי פיתוח אחרונים, הצגת סטאטוסים של דיווחי הסוכן - צפי אנייה, Track & trace, שירות הצהרת חומ"ס ליצואנים ועוד.
04.08.15 / 15:58
נושאים בפיתוח
04.08.15
נושאים בפיתוח
 1. מערכת נטע משופרת נמצאת בשלבי פיתוח אחרונים, הותקנה בסביבת פיילוט שער עולמי -  במערכת מיתוג המסרים נערכו שינויים לשיפור ביצועי קבלת המידע על פעולות ומעבר מסרים. במערכת, בגרסתה החדשה, תהיה הפרדה מלאה בין ה-Process שאחראי על מיתוג המסרים לבין ה-Process שיהיה אחראי על שליפת נתונים יעילה לצרכים השונים (שחזור מסרים, השירותים המקוונים ועוד). במסגרת זו בוצע אפיון מחודש לבניית האינדקסים על טבלאות המידע כך שהשליפות על טווח תאריכים גדול יחסית יהיו יעילות ומהירות יותר.

  שינויים אלו הינם לב ליבה של המערכת ואנו מבצעים בדיקות יסודיות ומקיפות על מנת לוודא שבייצור התהליכים יעבדו באופן שוטף ללא הפרעה משמעותית לרציפות העסקית.
 2. שירותים מקוונים שירות צפי אנייה –הצגת סטאטוסים של דיווחי הסוכן - שירות המאפשר לסוכן האנייה  לצפות בסטטוס דיווחי הצפי ששיגר בעבר לנמלים. עם הכניסה לשירות דיווח הצפי יוצגו במסך הראשי הדיווחים ששידר הסוכן בעבר והתקבלו בנמל.
 3. Track & trace – במסגרת פרויקט של ארגון  IPCSA (International Port Community System Association). 
  פיתוח ממשק סטנדרטי להעברת/קבלת מידע על סטאטוס אנייה/סטאטוס מטען בין Port Community Systems  כדוגמת תס"ק-ים ברחבי העולם. ישתמשו במערכת: בעלי מטען, משלחים, סוכני מכס וסוכני אניות. בתכנון הפרויקט ישתמשו בטכנולוגיות הקיימות כבר בתס"ק-ים ויצרו Web Service  אשר יאפשר  איתור ומעקב אחר אנייה, איתור ומעקב אחר מכולה.
 4. שירותים מקוונים – שירות הצהרת חומ"ס ליצואנים - ברבעון הנוכחי החל פיתוח של שלב ב' בנושא דיווח הצהרת חומ"ס. הפיתוח יאפשר ליצואנים למלא טופס הצהרה על חומרים מסוכנים במסגרת השירותים המקוונים של תס"ק-ים או לחילופין באמצעות WS  במבנה מוסכם שיעבור למערכת תס"ק-ים ישירות מתוך המערכות התפעוליות של אותו יצואן. מורשי השינוע וההמכלה שימלאו את הטופס הממוחשב יבדקו אל מול מאגר המורשים ע"י רספ"ן אשר מנוהל גם הוא בשירותים המקוונים של תס"ק-ים. הפיתוח יאפשר העברת PDF של טופס ההצהרה וכן קובץ עם המידע הרלוונטי, מהיצואן אל סוכן המכס, סוכן האנייה ועד לרספ"ן.
 5. מחשוב והחצנה  של "גיליון בטיחות חומר" (Material Safety Data Sheet  MSDS). לכל יצואן חומ"ס תינתן אפשרות לבניית טפסי MSDS באמצעות השירותים המקוונים. הטופס בנוי מ- 16 סעיפים קבועים המכסים את כל תכונות החומר המסוכן והטיפול בו במקרים של דליפה/שריפה וכו' וכן טיפול בנפגעים מהחומר. השירות בשירותים המקוונים יהיה נגיש לנמלים, סוכני האנייה, חברות התובלה, רכבת ושרותי הכיבוי. 
  כל דיווח ממוחשב של טופס הצהרה על חומ"ס יקושר ע"י היצואן לטופס MSDS מתוך המאגר הפרטי שלו. במסגרת השירותים המקוונים יוכלו גורמים שונים (לפי הרשאות) לצפות/להדפיס את הטופס בחתכים של מספרי מכולה, מס' יצואן וכו'. השירות נמצא כרגע  בשלב האפיון  וישולב בתהליך דיווח הצהרת חומ"ס הנמצא בפיתוח.
 6. טופס הצהרת חומס במכליות – בהמשך לפיתוח דיווח ממוחשב של הצהרת חומס למכולות  מבוצע אפיון לדיווח יצוא חומ"ס נוזלי במכליות. השירות החדש יאפשר לסוכן אנייה למלא טופס הצהרה על חומ"ס במכלית באמצעות השירותים המקוונים ולהעבירו לרספ"ן. 
 7. שימוש בטבלת סוגי מכולה על פי תקן ISO – בישראל השתמשה קהילת הים בתקן מקומי לסוג מכולה, במהלך השנים הונהג בעולם תקןISO   לסוג מכולה. המכס החליט על שימוש בתקן זה בפרויקט שער עולמי. נעשה איתור של כל המסרים בהם נעשה שימוש בשדה סוג מכולה והוגדר שדה נוסף לדיווח החדש.  הטיפול בשינוי המבנה ובהטמעת המסרים יעשה בשלבים ולאורך זמן על מנת להקל על הקהילה.
 8. מערכת שירותים מקוונים תס"ק-ים – שירות הזמנה לאישור כניסה חד יומי לנמל – המסכים מיועדים לחברות שעובדיהם נכנסים לנמל על בסיס משתנה, החברה תמנה מטעמה אחראי אשר ישלח לנמל ממסכי השירותים המקוונים בקשה לכניסה חד יומית לעובד מתוך רשימת העובדים של החברה. הבקשה תעבור לרשויות המוסמכות בנמל לאישור. את אישור הבקשה או הדחייה ניתן יהיה לראות בשירותים המקוונים.
×