מידעונים

נתונים כלליים

כמה חברות לוקחות חלק? מה מספר המשתמשים בשירותים מקוונים? מה נפח הנתונים שעברו במסרים? להלן קצת נתונים מהתקופה האחרונה
04.08.15 / 18:04
נתונים כלליים
04.08.15
נתונים כלליים

שינוי %

פברואר 2015

יוני 2015

השירות

2%

802

818

מספר החברות

4%

3,584

3,733

מספר המשתמשים בשירותים המקוונים

26%

29

36.6

נפח הנתונים שעברו במסרים

20%

1,453,941

1,740,625

מספר הקבצים שעברו במערכת

-14%

1,777,519

1,527,448

מספר הפעולות WEB SERVICE

-13%

1,821,684

1,588,099

מספר הפעולות בשירותים המקוונים

18%

83

98

מספר מסכי שירותים מקוונים הקיימים

-1%

145

143

מספר סוגי מסרים

2%

77,163

78,775

מספר ימאים במערכת בידוק ימאים

7%

6,876

7,323

מספר רכבים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

7%

6,941

7,405

מספר נהגים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

3%

8,956

9,181

מספר נגררים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

×