מידעונים

שירותים מקוונים במספרים

04.08.15 / 18:16
שירותים מקוונים במספרים
04.08.15
שירותים מקוונים במספרים
כניסות לחודש   תאור השירות
יוני 2015
10,707 סטאטוס מכולה (לא כולל גישה מ Web Services) שירותים מקוונים כלליים
103 עומס מותר של משאית (לא כולל גישה מ - Web )Services
41 שחזור מסרים מ- Cyber Ark
1,315 העברת מסמכים למכס
12,166   סה"כ
1,076 צפייה בתנועות מסב שירותים כספיים
13,169 צפייה ושחזור חשבוניות חתומות
21 שחזור מסרי חשבוניות
14,266   סה"כ
0 מסכי התראת סב"ן - בקשה וצפייה (שירותים לאתר אחסון (חדש
0   סה"כ
75 מסכי ניהול מורשי חומ"ס (מערכת חומס (חדש
75   סה"כ
3,873 מסכי צפי/הגעת אוניה שירותים לסוכני אוניה
273 מסכי בקשה פתיחת אוניה ואישור ועדכון
1,327 היתר הפלגה
3 מסכי הזמנת ידיים
6 תכנון פריקה
12 הזמנת שירותי ים
2,291 דיווח אנשי צוות - שליחה, צפייה ואישור
209 דיווח בריאות אנשי צוות
11 הקצאת תחומי מצהרים
125 צפייה במצהר ובמשוב למצהר
147 שליחת מצהר
28 ספנות וקווים
103 פקודת מסירה צפייה/שליחה
182 מלאי מכולות ריקות
2 (בקשה לבוקינג (חדש
1 מזהה הזמנה למצהר
8 מסך ניהול חברה
37 ביטול דיווח צפי
8,638   סה"כ
82 מת"ל - דוח צפי אוניה שירותים למתלים (מרכזי תמיכה בלקוחות בנמלים)
18 פקודת מסירה
100   סה"כ
752 שליחת פרטי תובלה להוצאת מטען יצוא וצפיה במשוב שירותים לחברות תובלה
982 שליחת פרטי תובלה להוצאת מטען יבוא וצפיה במשוב
1,016 השלמת פרטי תובלה להכנסה והוצאת ריקות
2,750   סה"כ
131 תעודת ליווי שירותים לסוכני מכס
2 צפייה במשוב
70 בקשה להוצאת מכולה
1,073 בקשה לעיתוק מכולה
20 בקשה לבוקינג
1,296   סה"כ
3,185 אניות מחוץ לנמל שירותי מידע באתר תס"ק ים - סטטוס אניות ותוכנית עבודה נמלית
2,712 אניות עזבו ב- 48 שעות
15,239 ( אוניות תוכנית עבודה בנמל ( עברית
21,136   סה"כ
1,463,082 סטאטוס מכולה WEB SERVICE שירותי
17,183 עומס מותר על משאית
13,660 שאילתות מידע מטבלאות קהילתיות ושירותי נמל
30,582 קבלת מספר הח.פ. של החברה
61 קבלת פרטי משתמש
720 אניות צפויות תוך 30 יום
720 אוניות ברציפים
720 אניות צפויות ב- 48 שעות
720 אניות תוכנית עבודה בנמל ) אנגלית)
1,527,448   סה"כ
110 סטאטוס מכולה שירותי מובייל
114 פניה לכותרת מצהר למכס ws
224 סה"כ
1,588,099   סה"כ
×