מידעונים

בעולם

הצעה למבנה חותמת זמן אחידה (Time Stamps) של הגעה ועזיבת אנייה מהנמל כחלק מתמיכה בלוגיסטיקת תחבורה בטוחה, יעילה וברת-קיימא.
02.01.16 / 11:43
בעולם
02.01.16
בעולם

בשנים האחרונות IMO פיתח ושכלל אסטרטגיה להעברת מידע אלקטרוני בטפסים אחידים בין השותפים לסחר הימי שמטרתו להביא לבטיחות מוגברת במעברי מטען מסחרי וקידום קונספט של מערכות תחבורה ימיות בנות קיימא, זאת באמצעות ארגון טוב יותר של נתונים, וחילופי נתונים בתקשורת טובה יותר בין הספינות, חברות הספנות והחוף.


מבנה מוסכם של חותמת זמן עגינה הוא דוגמא טובה לפעילות זו. בכל נמל ההגדרה לחותמת זמן עגינה היא שונה, בחלקם זמן קשירת החבל האחרון לרציף ובנמלים אחרים זמן ההתקשרות עם התצפית או זמן הטלת העוגן ולעיתים זמן קשירה לגוררת. אי בהירות בהגדרות יכול לגרום לאי הבנות ועיכובים, בעולם הספנות עיכובים, ואפילו קצרים, יכולים להיות יקרים מאוד. העלות הממוצעת של עיכוב לאניית סחר היא 3,500 $ לשעה ועלול לעלות ל -10,000 $ לשעה אם המטען חריג.

 

בועידת IMO שתתקיים באפריל 2016 ידון נושא Time Stamps בעגינת אנייה. בפעילות המקדימה נשלחה פניה למערכות PCS (מערכות קהילתיות בסחר הימי) וכן לארגון הנמלים הבינלאומי על מנת לבחון הגדרות בנמלים השונים ולהגיע להגדרה זהה.

 

תס"ק-ים, כמערכת קהילתית, קיבלה גם היא פנייה לבחינת ההגדרות בנמלי ישראל והגשת הצעות להגדרה. החברים בקהילה המעוניינים לקבל עוד מידע בנושא מוזמנים לפנות  לרונן מועלם ronenm@israports.co.il .

 

×