מידעונים

מסרים במספרים

02.01.16 / 13:25
מסרים במספרים
02.01.16
מסרים במספרים

Service Name

Service Description

Count

MB

נובמבר 2015

נובמבר 2015

agents

קובץ סוכנים מהמכס לתסקים

26

0.770

bookco

אישור בוקינג Booking  And Booking Confirmation

51,967

153.170

booxml

המרה לשער עולמי xml בוקינג

7,826

15.514

carinf

Report Car Chassis Number דיווח מספר שלדה רכב

131

8.180

carmov

מסר לתפעול רכבים אשדוד

9

0.075

clextm

התרת חתד למסופים חיצוניים וממגורות External Terminals Notification - Both Ports

5,460

8.001

cngstathtd

דוח שינוי סטטוס

115

24.387

cntrct

מסר שיוך עסקאות

41

0.008

coapri

תנועת מכולה, Container Movement

52,670

61.166

COARRI

מסר תנועת מכולה

18,031

293.361

codec9

קבלת מטען יצוא - מהנמל למכס, Export Cargo -Receipt, From  Port To Customs

1,753

5.478

codeca/b

קבלת מטען יצוא - מהנמל למכס

3,087

3.303

codeco

קבלת מטען יצוא, Export Cargo, Receipt, Message To Customs

32,532

17.731

coemty

מלאי מכולות ריקות, Empty Containers Inventory

1,385

66.030

coexi1/2

יציאת מכולה משער הנמל - למכס, Exit From Port

6,293

23.157

coexit

יציאת מכולה משער הנמל

37,854

26.357

coload

מכולות יצוא שנטענו,  Export Containers Loaded

8,827

3.379

comti5

השלמת פרטי ח.תובלה לת. אחסנה למכולה ריקה

26,886

27.541

comtin

תעודת אחסנה למכולה ריקה

57,004

57.124

ContainerStatusResponse

משוב להצגת פרטי מכולה

20,525

71.079

contrf

מלאי מכולות קירור

4,037

30.088

copar5

תעודת אחסנה - חברת תובלה

26,819

29.741

copar9 / a/b

תעודת אחסנה - מנמל למכס

28,653

39.622

coparn

תעודת אחסנה

39,381

46.267

copimt

הוצאת מכולה ריקה

4,496

2.552

copin5

פרטי תובלה לבקשה להוצאת מכולה

60,548

34.314

copino

בקשה להוצאת מכולה מלאה

57,250

33.612

crgoac

קבלת מטען בממגורה

333

0.219

crgoex

מסירת מטען ממגורה

38

0.125

crgoi1

תעודת אחסנה מטען כללי

3,594

3.855

crgoi2

תעודת אחסנה למטען כללי - חברות תובלה

241

0.243

crgoty

יחוס מטען ממגורה

3

0.001

cuscar

Instruction contract status message

121

1.706

dirugt

דירוג מכס

3,086

8.937

empconthtd

דוח נגררים ריקים

184

61.608

EmptyContainerResponse

משוב למלאי מכולות ריקות לסוכן אנייה

140

4.081

expcll

Expocont מורחב

164

4.773

expln

צפי אנייה

736

0.696

expocont

רשימות יצוא לטעינה

317

1.296

fexport

רשימות טעינה למניה

435

9.895

fimport

רשימות פריקה

413

8.806

ForwardSignedDeliveryOrder_Out

פקודת מסירה

65,382

1,096.429

gcexit /2/3

יציאת מטען יבוא מהנמל

29,225

39.714

gcpin5

השלמת פרטי הובלה בהוצאת מטען כללי

3

0.002

gcpino

בקשה להוצאת מטען כללי

413

0.234

GetContainerStatus

הצגת פרטי מכולה

20,525

5.872

GetDOC_MSG2715_2716_AddAttachmentResponse_In

העברת מסמכים למכס

19

39.086

GetDOC_MSG2715_2716_AddAttachmentResponse_Out

משוב להעברת מסמכים למכס

19

0.046

GetGP_MSG1030_1035_GatepassFeedbackMessage_In

בקשת העברת טובין (מכס)

845

21.355

GetGP_MSG1030_1035_GatepassFeedbackMessage_out

משוב לבקשת העברת טובין - מהמכס

845

3.551

getpas

גטפס העברות

244

0.264

GP_NG_1035_MSG2_GatepassFeedbackMessage

משוב לבקשת העברת טובין (מכס)

3

0.005

gprika

גמר פריקת אנייה למסוף

904

0.853

hatara

התרת מכס

2,657

48.290

health

דוח הצהרת בריאות

828

20.288

ifcsum

מצהר

86

2.062

iftmcs

מצהר - frob

46

2.269

iftsta

בקשת סטטוס מטען

93,982

16.689

INF_MSG_Generic

משוב מכס גנרי

4

0.007

invctl

סיכום חשבוניות יומי

840

3.100

invdt2

פירוט חשבונית

34,236

458.231

invdto

חשבוניות אוברסיז

1,421

0.785

invhtd

חשבוניות חתומות

62,099

20,750.845

invmsp

חשבוניות מספנות

46

0.178

invmsv

פירוט חיובי מסב

5,289

16.957

INVPIC

חשבוניות מסופים

10,843

3,865.167

iturcr

איתור מטען כללי

3,682

4.429

livuie

תעודת ליווי

21,480

37.357

loadfnc

חשבוניות Priority למספנות ישראל

138

0.978

manifs

מצהר יבוא לרכבים

101

0.097

masohm

מסר המכלה ממסוף

191

0.549

mitzar/2

מצהר למכס

4,100

106.972

mmtapa

תאים ריקים בממגורה

6

0.010

MN_NG_1220_MSG22_DeliveryOrderFeedBack_Message

משוב לפקודת מסירה

271

0.364

morder

פקודת מסירה

2,712

6.869

mscrgo

Mispenot cargo system to hatad tel aviv

507

2.237

mshkef

בקשת העברה למשקף

1,035

1.602

msinvtxt

פרטי חשבוניות של מסופים

0

0.000

pcrgi1

משוב תעודת אחסנה לסוכן מכס במטען כללי

2,454

2.018

pcrgi2

משוב תעודת אחסנה לחברת תובלה במטען כללי

428

1.649

pcrgo7

משוב לבקשה להוצאת מטען כללי

466

0.301

pcrgo8

משוב לבקשה להוצאת מטען כללי עם פרטי תובלה

12

0.010

pdback

משוב למצהר

3,859

4.435

pdbbkn

משוב לאישור בוקינג

92,554

79.225

pdbck2

משוב תעודת אחסנה לסוכן מכס

70,649

48.095

pdbck3

משוב לפקודת מסירה

879

3.540

pdbck4

משוב גטפס

3,704

4.654

pdbck5

משוב לתעודת אחסנה של חברת תובלה למכולה

45,963

34.499

pdbck6

משוב להעברה למשקף

277

0.192

pdbck7

משוב בקשת הוצאת מכולה

52,650

87.681

pdbck8

משוב לבקשת חברת תובלה להוצאת מכולה

78,985

62.196

pdbcks

משוב על מספרי שלדה

234

9.495

pdbcll

משוב למסר טעינת מכולות יצוא

251

0.193

pdmti2

משוב תעודת אחסנה למכולה ריקה

27,386

22.455

pdmti5

משוב לתעודת אחסנה מכולה ריקה ח.תובלה

24,186

16.185

pdmto2

משוב להוצאת מכולה ריקה

974

1.877

pdmto5

משוב להשלמת פרטי תובלה להוצאת מכולה ריקה

947

1.885

pkesher1

סדרי טעינה של אנית יצוא - מה-TOS

21

1.109

repsta

מענה לסטטוס מטען

9,917

40.181

reshef

רשימון הפרשים

81

0.600

resyez

רשימון יצוא

81

22.100

rkesher

שידור ריקות לחברת המניה

116

50.589

rshnlv

פרוט מכולות ברשימון - מסר ממסוף עורפי

26,119

229.073

s14flmlm

מסר אוניות למכס

30

38.196

sailrq

היתר הפלגה

564

0.195

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequest_In

מצהר הנשלח למכס

3,026

1,057.928

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequest_Out

משוב למצהר היוצא מהמכס

4,987

478.185

SaveMN_MSG1170_1171_MANIFESTRequestHeader_In

כותרת מצהר

757

1.991

SaveMN_MSG1171_SendManifestFeedBack_Message_In

משוב-מסר מצהר בסיס

2,524

66.004

SaveMN_MSG1171_SendManifestFeedBack_Message_Out

משוב לשמירת משוב של מצהר

621

0.860

SaveMN_MSG1200_1220_DeliveryOrder_Message_In

פקודת מסירה

18,099

231.338

SaveMN_MSG1200_1220_DeliveryOrder_Message_Out

פקודת מסירה

17,992

35.722

SendGP_MSG1035_GatepassFeedbackMessage_Out

משוב עדכון להעברת טובין מהמכס

8,579

16.750

SendGP_MSG1036_GatepassApprovalMessage_out

אישור/דחייה בקשת העברת טובין מאתרי מקור/יעד

35,528

132.672

SendMN_MSG1170_MANIFEST_Out

מצהר הנשלח מהמכס

55,383

1,199.802

SendMN_MSG1171_SendManifestFeedBack_Message_Out

משוב למצהר מהמכס בכספת

2,600

35.773

SendMN_MSG1200_DeliveryOrder_Message_In

פקודת מסירה מאושרת ומבוקרת

37,205

118.001

SendMN_MSG1200_DeliveryOrder_Message_Out

פקודת מסירה יוצאת מהמכס

117,139

472.344

SendMN_MSG1220_DeliveryOrderFeedBack_Message_Out

משוב לפקודת מסירה בתגובה לאירוע

280

0.511

SendMN_NG_8363_MSG5_SendAirAndLandManifestOut_Message_Out

מצהר שער עולמי אווירי ויבשתי משער עולמי לסחר חוץ

9,829

81.132

SendVAL_MSG8227_RequiredDocumentMessage_Out

מסמך נדרש

959

3.417

shlmit

שליפות מיטענים

5

0.980

shpstt

סטטוס אנייה

2,772

1.114

sorder

פקודת מסירה

62

0.557

tkesher

פעילות אנייה

102

35.306

tnuot256e

מסר תנועות מכולה

20

0.020

TNUOT256H

מסר תנועות מכולה

20

0.020

trnsh2

טעינת מכולות שטעון

1,218

7.283

trnshp

טעינת מכולות שטעון

13

0.034

trnstr

מסר קרונות

320

1.131

vslstt

סטטוס אונייה מורחב

49,447

26.717

XmlComti5

השלמת פרטי ח.תובלה לת. אחסנה למכולה ריקה

604

0.906

XmlCopar5

תעודת אחסנה - חברת תובלה

85

0.137

XmlCopimt

הוצאת מכולה ריקה

352

0.513

XmlCopin5

פרטי תובלה לבקשה להוצאת מכולה

781

1.115

XmlCopino

בקשה להוצאת מכולה מלאה

72

0.099

XmlCrgoi2

תעודת אחסנה למטען כללי - חברות תובלה

1,289

1.668

yevuan

קובץ יבואן

1

0.468

zminu2

קבלת מטען או מכולת יבוא

2,933

6.938

zminut

קבלת מטען או מכולת יבוא

5,111

17.537

Total

1,752,940

32,540

×