מידעונים

נושאים בפיתוח

02.01.16 / 11:32
נושאים בפיתוח
02.01.16
נושאים בפיתוח
 1. שירותים מקוונים, שירות צפי אנייה –הצגת סטאטוסים של דיווחי הסוכן - שירות המאפשר לסוכן האנייה  לצפות בסטטוס דיווחי הצפי ששיגר בעבר לנמלים. עם הכניסה לשירות דיווח הצפי יוצגו במסך הראשי הדיווחים ששידר הסוכן בעבר והתקבלו בנמל. הסתיים האפיון, נמצא בפיתוח.

   
 2. שירות מאגר מידע של "גיליון בטיחות חומר" (Material Safety Data Sheet  MSDS)  - הסתיים האפיון של שירות לבניית מאגר מידע לטפסי MSDS ליצואן חומ"ס באמצעות השירותים המקוונים . כל דיווח ממוחשב של טופס הצהרה על חומ"ס יקושר ע"י היצואן לטופס MSDS מתוך המאגר הפרטי שלו. במסגרת השירותים המקוונים יוכלו גורמים שונים (לפי הרשאות) לצפות/להדפיס את הטופס בחתכים של מספרי מכולה, מס' יצואן וכו'. השירות ישולב בתהליך דיווח הצהרת חומ"ס הנמצא בשלבים ראשונים של הטמעה.

   
 3. שימוש בטבלת סוגי מכולה על פי תקן ISO – בישראל השתמשה קהילת הים בתקן מקומי לסוג מכולה, במהלך השנים הונהג בעולם תקןISO   לסוג מכולה. הקהילה החליטה על שימוש בתקן זה. נעשה איתור של כל המסרים בהם קיים שימוש בשדה סוג מכולה והוגדר שדה נוסף לדיווח הסוג החדש.  הטיפול בשינוי המבנה ובהטמעת המסרים יעשה בשלבים ולאורך זמן על מנת להקל על הקהילה. במסרים המועברים בפיילוט שער עולמי יש להשתמש כבר היום בתקן זה וכן במסרים Booking ובתעודת אחסנה לנמל חיפה.

   
 4. מערכת שירותים מקוונים – שירות בקשה לאישור כניסה חד יומי לנמל – השירות מיועד לחברות שעובדיהם נכנסים לנמל על בסיס משתנה, כל חברה תמנה מטעמה אחראי אשר ישלח לנמל בקשה לכניסה חד יומית לעובד מתוך רשימת העובדים של החברה. הבקשה תעבור לרשויות המוסמכות בנמל לאישור. את אישור הבקשה או הדחייה ניתן יהיה לראות בשירותים המקוונים. הסתיים האפיון, נמצא בפיתוח.

   
 5. דיווח מספר שלדה במצהר – בהמשך לדרישת המכס לקבלת מספרי השלדה במצהר (סידורי לכל רכב), בתס"ק-ים ובקהילה עובדים על השינוי במערך ההמרה של מסר מצהר באופן שמספר השלדה יועבר ברשומה 7 של המצהר במתכונת הישנה (Ifcsum ).

   
 6. טבלת חומרים מסוכנים –  על מנת לענות על הצרכים הקהילתיים במערכת חומ"ס החדשה הוחלט על מספר פעולות בטבלת חומרים מסוכנים, בשלב ראשון הורחב שדה שם החומר ל- 150 תווים, בשלב שני תבנה טבלה חדשה אשר תתעדכן  אוטומטית מטבלת האו"ם.

   
 7. מורשה חומ"ס - הוצאת תזכורות במייל למורשי שינוע חומ"ס וממכילים לחידוש תוקף הה סמכה, מספר חודשים לפני שתוקף הקורס שביצע עתיד לפוג. הסתיים האפיון,

   
 8.  שירותים מקוונים – שינויים בשירות פתיחת אנייה - תהליך אישור רספ"ן לאניות "לא לפרסום" – אניות המגיעות לנמלי ישראל יכולות לבקש לא לפרסם הגעתם מסיבות ביטחוניות ואחרות. עד עתה ההחלטה לפרסם או לא לפרסם אנייה הייתה נתונה לסוכן האנייה, מעתה יש צורך באישור רספ"ן לאי פרסום אנייה. בשירות פתיחת אנייה ניתן יהיה לשלוח בקשה לרספ"ן לאי פרסום, רספ"ן יאשרו או ידחו את הבקשה תוך 48 שעות.  הסתיים האפיון.

   
 9. צפייה ואישור דיווח אנשי צוות במובייל – שירות חדש באפליקציה של תס"ק-ים בטלפונים חכמים, ניתן יהיה לאשר דיווח אנשי צוות ע"י סוכן האנייה וחיל הים, ולצפות באישורי הדיווח. נמצא בשלבי פיתוח.

   
 10. Track & Trace – במסגרת פרויקט של ארגון  IPCSA (International Port Community System Association). נמצא בשלבי פיתוח ראשונים - ממשק סטנדרטי להעברת/קבלת מידע על סטאטוס אנייה/סטאטוס מטען בין Port Community Systems  כדוגמת תס"ק-ים ברחבי העולם. ישתמשו במערכת: בעלי מטען, משלחים, סוכני מכס וסוכני אניות.

 

×