מידעונים

נתונים כלליים

02.01.16 / 13:21
נתונים כלליים
02.01.16
נתונים כלליים

שינוי %

יוני 2015

נובמבר 2015

השירות

4%

818

850

מספר החברות

1%

143

144

מספר סוגי מסרים

1%

1,740,625

1,752,940

מספר הקבצים שעברו במערכת

  -11%

36.6

32.5

נפח הנתונים שעברו במסרים

 

לא נכלל במידעון הקודם

 20

מספר שירותי  WEB SERVICE

-34%

1,527,448

1,004,646

מספר הפעולות WEB SERVICE *

8%

3,733

4,034

מספר המשתמשים בשירותים המקוונים

0

98

98

מספר מסכי שירותים מקוונים הקיימים

3%

60,651

62,360

מספר הפעולות בשירותים המקוונים

 

לא הופיע במידעון האחרון

103

מספר משתמשים במובייל

 

לא הופיע במידעון האחרון

93

מספר פעולות במובייל

5%

78,775

82,795

מספר ימאים במערכת בידוק ימאים

7%

7,323

7,807

מספר רכבים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

6%

7,405

7,881

מספר נהגים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

4%

9,181

9,590

מספר נגררים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

* עקב ירידה בתדירות השימוש של לקוח בשירות סטטוס מכולה, מעשר פעמים בדקה ל- 5.

×