מידעונים

שירותים מקוונים במספרים

02.01.16 / 13:29
שירותים מקוונים במספרים
02.01.16
שירותים מקוונים במספרים

כניסות לחודש

נובמבר 2015

 

תאור השירות

שירותים מקוונים כלליים

10,941

סטאטוס מכולה (לא כולל גישה מ Web Services)

שירותים מקוונים כלליים

158

עומס מותר של משאית (לא כולל גישה מ - Web )Services

104

שחזור מסרים מ- Cyber Ark

1,460

העברת מסמכים למכס

12,663

סה"כ

 

שירותים כספיים

1,195

צפייה בתנועות מסב

שירותים כספיים

12,793

צפייה ושחזור חשבוניות חתומות

91

שחזור מסרי חשבוניות

14,079

סה"כ

מערכת חומס (חדש)

40

מסכי ניהול מורשי חומ"ס

(מערכת חומס (חדש

65

הוספת הצהרה חדשה חומ"ס למכולה

160

ניהול הצהרות חומ"ס למכולות

50

הפקת דוח חומס בינלאומי

315

סה"כ

שירותים לסוכני אנייה

3,840

מסכי צפי/הגעת אנייה

שירותים לסוכני אנייה

252

מסכי בקשה פתיחת אנייה ואישור ועדכון

1,369

היתר הפלגה

0

מסכי הזמנת ידיים

4

תכנון פריקה

22

הזמנת שירותי ים

2,370

דיווח אנשי צוות - שליחה, צפייה ואישור

424

דיווח בריאות אנשי צוות

42

הקצאת תחומי מצהרים

252

צפייה במצהר ובמשוב למצהר

373

שליחת מצהר

10

ספנות וקווים

373

פקודת מסירה צפייה/שליחה

114

מלאי מכולות ריקות

0

 (בקשה לבוקינג (חדש

0

מזהה הזמנה למצהר

16

מסך ניהול חברה

57

ביטול דיווח צפי

9,518

סה"כ

שירותים למתלים (מרכזי תמיכה בלקוחות בנמלים)

72

מת"ל - דוח צפי אנייה

שירותים למתלים (מרכזי תמיכה בלקוחות בנמלים)

1

מת"ל - דוח היתר הפלגה

1

מת"ל - דוח סוכנים משותפים

18

פקודת מסירה

92

סה"כ

שירותים לחברות תובלה

665

שליחת פרטי תובלה להוצאת מטען יצוא וצפיה במשוב

שירותים לחברות תובלה

952

שליחת פרטי תובלה להוצאת מטען יבוא וצפיה במשוב

1,087

השלמת פרטי תובלה להכנסה והוצאת ריקות

2,704

סה"כ

שירותים לסוכני מכס

89

תעודת ליווי

שירותים לסוכני מכס

1

צפייה במשוב

76

בקשה להוצאת מכולה

1,129

בקשה לעיתוק מכולה

22

בקשה לבוקינג

1,317

סה"כ

שירותי מידע באתר תס"ק ים - סטטוס אניות ותוכנית עבודה נמלית

3,348

אניות מחוץ לנמל

שירותי מידע באתר תס"ק ים - סטטוס אניות ותוכנית עבודה נמלית

2,880

אניות עזבו ב- 48 שעות

14,158

( אניות תוכנית עבודה בנמל ( עברית

20,386

סה"כ

מערכת רישוי (חדש)

1,539

בקשה לחידוש תקופתי

מערכת רישוי (חדש)

1,539

סה"כ

 שירותי מובייל

30

סטאטוס מכולה

שירותי מובייל

2

פניה לכותרת מצהר למכס ws

32

סה"כ

60,459

 סה"כ כולל

 

כניסות לחודש

נובמבר 2015

 

תאור השירות

WEB SERVICE שירותי

901,100

סטאטוס מכולה

WEB SERVICE שירותי

21,425

עומס מותר על משאית

38,669

שאילתות מידע מטבלאות קהילתיות ושירותי נמל

961,194

סה"כ

 

×