מידעונים

נושאים בפיתוח

22.11.16 / 16:37
נושאים בפיתוח
22.11.16
נושאים בפיתוח
 1. שירותים מקוונים תס"ק-ים - חדש - סטאטוס מכולה במסופיםנמצא בפיתוח, שירות ws למסופים שיאפשר ללקוחות לצפות בסטאטוס מכולה במסוף כפי שניתן היום לצפות בסטאטוס מכולה מהנמלים
   
 2. שירותים מקוונים תס"ק-ים, חומ"ס - מחשוב הודעת הגעת מכליות יבוא עם חומ"ס לפני הגעת מכלית נושאת חומ"ס לנמלי ישראל על סוכן האנייה להגיש טופס חומ"ס לרספ"ן. על מנת להשלים את מחשוב כל דיווחי החומ"ס הוחלט למחשב גם דיווח זה.
   
 3. שירותים מקוונים תס"ק-ים, חומ"ס ייצוא פסולת מסוכנת - התבצע אפיון מפורט של בקרת הצהרות החומ"ס המועברות במערכת המתייחסות ליצוא פסולת מסוכנת על ידי המשרד להגנת הסביבה.
   
 4. בידוק נוסעים ואנשי צוות באניות נוסעים בשיתוף עם בטחון נמל ורשות האוכלוסין של מדינת ישראל  - הסתיים הפיתוח, נמצא בשלבי בדיקות קבלה
   
 5. שירותים מקוונים תס"ק-ים - שדרוג שירות שליחת צפי לסוכני אנייה הסתיים האפיון נמצא בפיתוח.
  להלן עקרי השדרוג :
  1. קבלת משוב מהנמל  ON LINE  . לאחר לחיצה על כפתור "שלח צפי" ישלח מסר הצפי לנמל , רק לאחר פתיחת הצפי בכל המערכות הנמליות יקבל הסוכן משוב ON LINE  האם הצפי נפתח בהצלחה או נכשל, במידה ונכשל תוצג גם הסיבה.
  2. בשירות זה ניתן לעדכון או לבטל צפי (כיום נעשה בשירותים נפרדים)
  3. הצגת רשימה של כל הצפי הפתוחים/מבוטלים בכל הנמלים עם כניסה לשירות דיווח צפי, התצוגה תכיל את נמל היעד, מספר המצהר, שם האנייה, קוד אנייה (מס' רשותי), מועד הגעה. כמו כן יוצג סטאטוס הצפי
    
 6. שירות מאגר מידע של "גיליון בטיחות חומר" (Material Safety Data Sheet  MSDS)  - הסתיים האפיון לבניית מאגר מידע MSDS ליצואן חומ"ס באמצעות השירותים המקוונים . כל דיווח ממוחשב של טופס הצהרה על חומ"ס  יקושר ע"י היצואן לטופס MSDS מתוך המאגר הפרטי שלו. במסגרת השירותים המקוונים יוכלו גורמים שונים (לפי הרשאות) לצפות/להדפיס את הטופס בחתכים של מספרי מכולה, מס' יצואן וכו'. השירות ישולב בתהליך דיווח הצהרת חומ"ס.
   
 7. מורשה חומ"ס התראת הסמכה - הוצאת תזכורות במייל למורשי שינוע והמכלת חומ"ס לחידוש תוקף ההסמכה, מספר חודשים לפני שתוקף האישור עתיד לפוג. הסתיים האפיון.
   
 8. חדש בשירותים מקווניםשירות חסימת שחרור מכולה במערכות הנמל על ידי המכס  - הסתיים האפיון נמצא בפתוח.
   
 9. שירותים מקוונים תס"ק-ים - מערכת רישוי תמיכה בכניסה חד יומית הדורשת מס' גורמים מאשרים בנמל. נמצא באפיון 
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
×