מידעונים

חדש לשימושכם

13.08.17 / 10:49
חדש לשימושכם
13.08.17
חדש לשימושכם
  1. שירותים מקוונים תס"ק-ים -  סטאטוס מכולה מורחב– שירות סטאטוס מכולה הורחב ויכיל גם מידע על העברת המכולה למסוף,  שם מסוף, תאריך ושעת כניסה למסוף תאריך ושעת יציאה מהמסוף. בתחתית המסך תחת הכותרת מידע ממסופים יוצגו הנתונים מהמסופים המתבססים על מסר כניסה/יציאה של מכולה.

 

  1. העלאת טופסי MSDS "גיליון בטיחות חומר" (Material Safety Data Sheet  MSDS) ואיתורם ע"פ פרמטרים בשירותים המקוונים. במסגרת השירותים המקוונים ניתנה האפשרות לכל יצואן להעלות את טפסי ה- MSDS  שלו למערכת, הטפסים מכילים מידע על הרכב החומר המדויק כולל דרכי טיפול במקרי חירום כדוגמת שריפה, דליפה וכו'.    בהמשך נדרש היצואן לשייך את טופס ה- MSDS  המתאים להצהרת חומ"ס שהוא מייצר .

בשעת חרום יוכלו גופי שירות והצלה כדוגמת: אחראי בטיחות בנמלים, שרותי כבאות והצלה , המשרד להגנת הסביבה וכו' (ע"פ הרשאות) לאתר את הטופס המתאים , בחתכים של מספרי מכולה, מס' יצואן וכדומה ולטפל בצורה המיטבית בארוע החומ"ס עם מינימום סיכון לחיי אדם ולאיכות הסביבה.

 

  1. ניהול ואכיפת רישיונות יצוא פסולת חומ"ס בשירותים המקוונים -  בשיתוף המשרד להגנת הסביבה - המשרד להגנת הסביבה מנפיק רישיונות ליצואני פסולת מסוכנת הכוללת משקל מקסימלי ליצוא, במאגר רישיונות ממוחשב בשירותים המקוונים. בהמשך נדרש כל יצואן פסולת לצרף את מספר רישיון יצוא הפסולת שקיבל להצהרת החומ"ס הרלוונטית. באופן הנ"ל תבדוק המערכת את המשקל המצטבר אל מול המשקל שהותר ברישיון.

 

  1. שירותים מקוונים תס"ק-ים – הגדלת מספר עסקאות בדיווח מצהר – לאחר שלקוחות תס"ק-ים נפגעו במתקפת הסייבר האחרונה ולא היה באפשרותם לדווח מצהרים למכס נחלצו בתס"ק-ים לעזרתם והרחיבו את אפשרות דיווח עסקאות במצהר מ- 15 עסקאות ל- 1000 עסקאות. שירות דיווח מצהר נועד מלכתחילה לסוכני אנייה ומשלחים בעלי היקף עסקאות קטן אך בתס"ק-ים נרתמו באופן מיידי לסייע לסוכנים הגדולים לפתור את הבעיה אליה נקלעו.  כאמור מעתה ניתן לשדר גם מצהר רב עסקאות.

 

  1. שיפור זמן ביצועים של השירותים המקוונים – הותקנה גרסה חדשה   של מערכת Login – המערכת כוללת מנגנון משופר לניהול הרשאות שעובד כמו Active Directory, כתוצאה משינוי זה ההתחברות וקבלת ההרשאות מהירה יותר וגמישה יותר.

 

  1. דיווח אנשי צוות במובייל – הושק שרות חדש לסוכני אניות, השירות מאפשר לסוכני אנייה לצפות בדיווח אנשי צוות שנשלחו על ידי הקפטן   ולאשר אותם, לאחר האישור מוצגת הודעה שהדו"ח אושר ומועבר מייל לחיל הים (כפי שעובד בשירותים המקוונים).

 

  1. שער עולמי – על פי הודעת המכס מועד סופי לעליה לאוויר הינו 14 בינואר 2018, המכס קורא לקהילת הים ובמיוחד לסוכני המכס להשתתף באופן פעיל בפיילוט
×