מידעונים

תס״ק ים במספרים

13.08.17 / 11:30
תס״ק ים במספרים
13.08.17
תס״ק ים במספרים

תס"ק-ים במספרים

שינוי %

יוני 2017

פברואר 2017

השירות

4%

1,093

1,055

מספר החברות

0

156

156

מספר סוגי מסרים

 *21%

2,674,105

2,211,901

מספר הקבצים שעברו במערכת

*160%

66.2

25.5

נפח הנתונים שעברו במסרים

86%

26

14

מספר שירותי  WEB SERVICE

 **  -18%

4,115

4,989

מספר המשתמשים בשירותים המקוונים

14%

135

118

מספר מסכי שירותים מקוונים הקיימים

* 34%

71,475

53,232

מספר הפעולות בשירותים המקוונים

****300%

84

21

מספר המשתמשים שהשתמשו באפליקציית המובייל

****245%

1,874

543

מספר הפעולות שבוצעו באפליקציית המובייל

0

92,940

92,940

מספר ימאים במערכת בידוק ימאים

8%

8,288

7,661

מספר רכבים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

7%

7,990

7,434

מספר נהגים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

3%

12,696

12,331

מספר נגררים בעלי רישיון תקף במערכת הרישוי

  1. הפעלה של מערכת חומ"ס העלתה את כמות ונפח הקבצים שעברו במערכת
  2. נמחקו משתמשים אשר לא נכנסו למערכת מעל 3 שנים
  3. הופעלו שירותים חדשים באפליקציית המובייל, כמו אישור דיווח אנשי צוות
×