מידעון מס' 26 למערכת קהילת הים בישראל
המידעון מתייחס לתקופה: יולי 2014 – אוקטובר 2014 כולל. קריאה מהנה, אמירעם היידקר
18/11/2014 | המשך
 
דגשים
בשנים האחרונות חל גידול עצום בכמות ונפח תעבורת המסרים, חל גידול בכמות השירותים המקוונים והשימוש בשרותי שליפת מידע אינטרנטיים המתבצעים במערכת
18/11/2014 | המשך
נושאים שהופעלו ועדכונים מאז המידעון הקודם
יש לא מעט נושאים ועדכונים. כך למשל: חידוש אישורי כניסה לנמלים, קבלת מספר booking מסוכן האניה, מערכת אתרי אחסון ועוד
18/11/2014 | המשך
נושאים בעבודה
יש הרבה מאד נושאים בעבודה. כך למשל: הנגשת אתר תס״ק-ים למשתמשים כבדי ראיה, מחשוב תהליכי זיהוי ובקרת נוסעים ואנשי צוות באנייה, שיפור במסכי מצהר ועוד
18/11/2014 | המשך
תס"ק-ים – נתונים כמותיים
נכון לחודש ספטמבר 2014
18/11/2014 | המשך
תס"ק-ים – שימוש במסרים
נתוני חודש ספטמבר 2014
18/11/2014 | המשך
תס"ק-ים – שימוש בשירותים מקוונים
נתוני חודש ספטמבר 2014
17/11/2014 | המשך
קפטן קוק - תהילת עולם הכרוב החמוץ
עבור כל מי שיש לו עניין כלשהו בתולדות הספנות, ובתולדות העידן המודרני בכלל, דמותו של קפטן קוק ניצבת על כן גבוה, כאחד המגלים הגדולים, וכדמות מופת של איש-ים דגול – ספן ומנהיג שהישגיו הטביעו חותם משמעותי על העולם
17/11/2014 | המשך

 הודעה זו נשלחה לכתובת email_address, בעקבות רישומך לרשימת התפוצה של תס"ק-ים כולל הסכמת לקבלת דיוורים.
הסרה מרשימת התפוצה