מידעונים

חומ״ס

חדש: הצהרות חומ"ס לצובר יבש ודיווח ממוחשב להצהרות חומ"ס למכולות שטעון (MULTIMODAL)
29.06.21 / 23:15
חומ״ס
29.06.21
חומ״ס

הצהרות חומ"ס לצובר יבש-

בהמשך למחשוב הצהרות חומ"ס למכולות/מכליות, תס"ק-ים העלתה מודול לדיווח הצהרות למטענים בצובר יבש. (התהליך דומה לתהליך שמתנהל במכולות).

 

את ההצהרות למטעני צובר יבש ממלא היצואן או סוכן המכס מטעמו. ההצהרה מחייבת חתימה של מורשה המכלה ושידור באמצעות מערכת תס"ק-ים לסוכן האנייה.

 

בדומה להצהרות חומ"ס של מכולות, מרכז סוכן האנייה את כלל ההצהרות למטעני צובר יבש ברמת האנייה וממלא בקשה ממוחשבת לאישור טעינה שמאושרת או נדחית ע"י מפקחי רספ"ן.

 

 

דיווח ממוחשב להצהרות חומ"ס למכולות שטעון (MULTIMODAL)

כדי להשלים את מכלול המידע הדרוש לצורך מתן אישור טעינת חומ"ס לאניית מכולות, תס"ק-ים ממשיך בתהליך של פיתוח הצהרות למכולות חומס בנושא השטעון.

 

עבור מכולות שטעון (שאינן נכנסות לתחום מדינת ישראל) מסוכנות נדרש סוכן האנייה לייצר טופס :  MULTIMODAL הצהרה על מכולה מסוכנת מסוג:

הטופס מכיל נתונים רבים הזהים לנתונים אותם מדווח יצואן בטופס הצהרה על חומ"ס, אך ישנם גם נתונים נוספים.

 

בהמשך לדיון בנושא שהתקיים בלשכת הספנות, תס"ק-ים יאפשר לסוכני אנייה לבנות את ההצהרות באמצעות מסר מהמערכות התפעוליות של הסוכן ישירות לתס"ק-ים, או הזנה ידנית של ההצהרה במסכי השירותים המקוונים.

 

הוספת תגובה
×