מידעונים

פרויקטים עתידיים

חדש: פרויקט track & trace, מערכת רישוי - כרטיס חכם, יצוא פסולת מסוכנת והפעלת מסרי הכנסת מטען למסופים אוויריים
29.06.21 / 23:06
פרויקטים עתידיים
29.06.21
פרויקטים עתידיים

פרויקט track & trace

במסגרת החברות של תס"ק-ים בארגון IPCSA המאגד בתוכו כ-50 מפעילי חברות דומות בעולם אנו מקדמים פרויקט בשם: track & trace.

הארגון הקים פלטפורמה מחשובית המאפשרת להעביר/לקבל מיידעים בין התס"ק-ים ימים החברים בארגון. בשלב הראשון הועלו 2 שירותים לפלטפורמה סטטוס אנייה, וסטטוס מכולה .

השרות החדש יאפשר קבלת נתונים מנמלי המוצא/יעד של האנייה ו/או המטען כדוגמת מועד כניסה לנמל מוצא/טעינה בנמל מוצא או פריקה בנמל היעד. נתונים אלו יתווספו לסטטוס מכולה/סטטוס אנייה ויספקו מידע מלא יותר למשתמשים

במהלך החודשים האחרונים הסתיים הפיתוח של תהליך זה. אנו מחכים לגמר פיתוח של תס"ק-ים ברחבי העולם כדי להפעיל את השירות

 

מערכת רישוי  - כרטיס חכם

בהמשך לשיחות שבוצעו עם הנמלים וחברות התוכנה עם התקדמות הטכנולוגיה, הוחלט להחליף את כרטיס הכניסה לנמל של חברות התובלה בחידוש התקופתי. מטרת המהלך הינה ייעול תהליך הזיהוי בנמל.

הכרטיס החכם נושא על גבו את טביעת האצבע של הנהג באופן שמקצר את זמן הבדיקה בשערי הנמל ומאפשר זיהוי טוב יותר.

המהלך החדש יוטמע ע"י תס"ק-ים בכל חברות הנמל, כולל נמל הדרום ונמל המפרץ.

 

יצוא פסולת מסוכנת

כיום בדיווח הצהרת חומ"ס למכולה מדווח היצואן (באם מדובר בפסולת מסוכנת) את מספר הרישיון שקיבל מהמשרד להגנת הסביבה.

בעת שידור ההצהרה הרלוונטית לרספ"ן , נתוניה מועברים במסר למשרד להגנת הסביבה לצורכי מעקב ובקרה.

הוסכם לקדם את מחשוב התהליך של הגשת הבקשות ליצוא פסולת מסוכנת ואישורן באופן ממוחשב באופן שאולי יאפשר בעתיד גם חיבור לגופים המאשרים במדינות הקולטות.

 

הפעלת מסרי הכנסת מטען למסופים אוויריים

לבקשת סוכני המכס ננסה להניע מהלך מול מסופי המטען האוויריים וחברות התובלה בו ידווח סוכן המסר בקשה להכנסת מטען שפרטיו יושלמו ע"י חברות התובלה, בדומה לתהליכים מול נמלי הים והמסופים העורפיים.

מאחר וסוכני המכס והמשלחים עובדים מול מערכת תס"ק-ים, וכן גם מרבית חברות התובלה, נראה כי ניתן למחשב וליעל את התהליך הנ"ל.

הוספת תגובה
×